top of page

1902

 

"Člověk – tvor neznámý. Poznej – miluj zákazníka!
Znát lidi je hlavní. Naučí-li se řezník všemu, čemu se může naučit o čtvernožci, rozumí pak zrovna asi tak osmině obchodu: ostatních sedm osmin, a to těch důležitějších sedm osmin, připadá studiu dvojnožců."

 

J. H. Lorimer: Od píky

2011

 

"Technická expertíza dnes už nestačí na to, aby si firma udržala konkurenčnú výhodu. Konkurenčná výhoda bude tkvieť v tom, ako dobre firma pozná ľudí na svojom cieľovom trhu a nakoľko šikovne dokáže zúročiť túto znalosť prostredníctvom emotívnej komunikácie a vytvorenia dôverného vzťahu so svojimi zákazníkmi."

 

Alex Batchelor (BrainJuicer®), Federico Trovato (Philips)

Všetko sa neustále a rýchlo mení.
Potreba poznať ľudí-zákazníkov
a budovať si k nim vzťah,
bola, je a bude prioritou.

 
Rada Vám s tým pomôžem.

 

 

bottom of page