top of page

ECO U&A

logo G82 bez pozadia.png
logo Simply5 bez pozadia.png
ID-logo-znak-F-8b.png
Circular-Economy.jpg

Dozviete sa

* Postoje k ekológii

* Eco-friendly služby a značky 

* Udržateľné nakupovanie a spotreba

* Eco-friendly aktivity jednotlivcov
   a domácností

* Segmentácia s ohľadom na eko-
   postoje a správanie

* Porovnanie SK a CZ

plasty 1.png

Design

zima 2018/ 2019

Slovensko

N = 550 ľudí vo veku od 16 do 60 rokov,

reprezentatívna vzorka Slovákov s ohľadom na pohlavie, vek, vzdelanie a veľkosť miesta bydliska

CAWI

Prieskum sa na jeseň 2018 realizoval aj v Českej republike. 

voda v krabici.png

Oblasti aplikácie

* Inovácie produktov

* Inovácie interných procesov

* Image značky, zvyšovanie príťažlivosti

* Budovanie/ posilňovanie lojality zákazníkov

* Budovanie/ posilňovanie lojality zamestnancov, atraktívny zamestnávateľ

* Komunikácia

* Odpovede na trendy

bottom of page