top of page

Insighty

Insight je jednou z mantier marketérov. Magickým slovom, ktorého význam každý vníma trochu inak. Alex Batchelor (BrainJuicer ®) hovorí, že je lepšie definovať, čo od insightu očakávame, než definovať samotný pojem insight. Skvelý insight prirovnáva ku chladničke: Otvoríte a svieti! 

 

 

 

 

Ponory k insightom môžu mať rôznu hĺbku a technickú náročnosť, pričom očakávanie je vždy rovnaké:
Pochopiť, porozumieť, inšpirovať sa, pozdvihnúť produkt, značku, dosiahnuť úspech...

 

K taktickým insightom sa zanáram do (relatívne) známych vôd, napr. značka má zadefinovaný positioning aj obchodnú stratégiu a rieši novú komunikáciu, face-lift obalu či webovej stránky.

 

Hľadanie strategického insightu je náročná expedícia do hlbín ľudského vnímania, prežívania a správania.
V množstve citátov, obrázkov, pozorovaní, videí, aj tvrdých dát trpezlivo a disciplinovane hľadám súvislosti, tvorím koncepty, teórie. Pri tomto procese sa na hladinu vynárajú insighty, ktoré umožnia vybudovať stratégiu značky, navrhnúť komunikačnú stratégiu, modifikovať produkty, tvoriť inovácie alebo eliminovať rôzne problémy.

 

 

 

 

 

Dovolím si na tomto mieste spomenúť ešte jednu mantru: actionable insights. Abigail Hollister-Dufay (Ameritest ®) upozorňuje, že actionable insights sú často vnímané ako „vec“, ktorú dodá výskumník. Súhlasím s jej názorom, že takéto očakávanie je nereálne, pretože insighty sa môžu stať actionable iba za predpokladu vysokej zaangažovanosti klienta na rozhodovacom procese pri riešení danej úlohy. 

bottom of page