KIDS' POWER

Dozviete sa

* Insighty o živote rodín s deťmi 3-16 r.

* Ciele, strachy a hriechy rodičov

* Technológie jednotkou zábavy

* Odmeny, motivácie, tresty

* Pocit zdieľaného šťastia

* Typológia rodín

* Hrdinovia detí a mamičiek

* Obľúbené značky

* Digitálny svet

* Jedlo a nápoje

* Peniaze

* Zdravie

* Porovnanie SK a CZ

Design

jeseň 2018

Slovensko + Česko

1860   matiek detí 3-16 rokov, CAWI

1009   detí 11-16 rokov, CAWI

   36   mobilných denníčkov

   24   etnografií

Oblasti aplikácie

* Príbehy vychádzajúce z insightov

* Cielenie komunikácie

* Vplyv na rozhodovací proces

* Inovácie

* Značková stratégia

* Odpovede na trendy

© 2016-2019 by EvaTara. Created with Wix.com