top of page

Konzultácie

Sprevádzam klientov pri tvorbe stratégií, inovácií, konceptov, pri nastavovaní designu výskumných štúdií....


Hrám rolu outsidera: Neviem presne, čo všetko sa deje vo vnútri u klienta a aj vďaka tomu dokážem nezaujato vnímať, čo sa deje vonku u zákazníka. Mojím prínosom do klientských diskusií je objektivita a kreativita.


Provokujem klientov v diskusiách o vízii a misii značky, o jej vnímaní a pozícii na trhu, s cieľom identifikovať podstatu problému, optimalizovať alebo nájsť príležitosti. Motivujem ich k nachádzaniu nových uhlov pohľadu.

 

Pomáham tvoriť značky, produkty, služby alebo komunikácie tak, aby ich príťažlivosť primäla ľudí k žiadúcej zmene postojov, názorov aj správania..., posilnila image značiek a ich obchodný úspech.

 

Záleží mi na úspechu a spokojnosti mojich klientov. Vždy sa snažím dať im viac než očakávajú. Profesionálne odvedenú prácu pretkať entuziazmom. Byť nablízku vždy, keď ma potrebujú. Pestovať korektné dlhodobé priateľsky naladené vzťahy.

 

 

 

Moje konzultácie majú rozmer strategického partnerstva.
Sú syntézou poznania získaného cez
insight diving, z bohatých skúseností, vedomostí
a vlastných insightov.

 

bottom of page