top of page

Metódy - dive methods

Kúzelnou vlastnosťou kvalitatívneho výskumu je možnosť organicky, flexibilne prepájať jednotlivé metódy aj techniky. Tým na jednej strane citlivo reagovať na skúmaných ľudí a na druhej strane maximálne účelne sledovať stanovené ciele. 
   

 

 

Moja výbava pre kvalitatívny výskum:


etnografia (je obsiahnutá viac či menej v každej metóde)

skupinové diskusie, focus groups

individuálne hĺbkové rozhovory

párové rozhovory

online kvalitatívny výskum

zúčastnené pozorovanie

nezúčastnené porozorovanie

sprevádzané nákupy

mystery shopping

tvorivé dielne, workshopy, kreatívne fóra co-creation (zákazníci s marketérmi a/ alebo reklamátormi)

individuálne úlohy (denníčky, fotoalbumy, videá, koláže...)

bricolage – kombinácia rôznych metód v rámci jedného projektu

desk research – skúmanie dostupných materiálov napr. tlače, sociálnych sietí, výsledkov iných prieskumov...

 

 

 

V spolupráci so svojimi spoľahlivými dive buddies ponúkam komplexné riešenia zahŕňajúce kvantitatívny výskum, vzdelávacie a ďalšie aktivity.

 

bottom of page