top of page

SVET PO PSD2

logo G82 bez pozadia.png
logo Simply5 bez pozadia.png
ID-logo-znak-F-8b.png
psd 01.png

Dozviete sa

* Klienti a banky - status quo

* Zákaznícke domény a segmenty

* Banky a ostatné spoločnosti

* Hodnotenie jednotlivých bánk

* Mobilné telefóny

* Internet, online nakupovanie

* Zhrnutie segmentov

* Dodatočné analýzy

pds 07.png

Design

január 2018

Explorácia - kvalitatívny výskum

20 hĺbkových rozhovorov

Segmentácia - kvantitatívny výskum

1000 rozhovorov, CAWI

banková populácia 18-65 rokov

psd 04.jpg

Oblasti aplikácie

* Odpovede na trendy

* Stratégie

* Inovácie

* Komunikácia

* Riadenie vzťahu s klientom

bottom of page