top of page
Tréning

Na štúdium ekonómie som nadviazala po ôsmich rokoch praxe v umeleckej agentúre zasvätením do marketingu a reklamy na seminároch Michaela Minarda (Open The Door, Ltd. at the Prague School of Economic).  Spolupráca na dvojročnom medzinárodnom projekte Security in Europe pod vedením historika profesora Richarda Smokea ma priviedla na Brown University, The Watson Institute for International and Public Affairs (USA), kde sme sa zameriavali na metodológiu výskumu.

 

Od začiatku 90-tych rokov som sa pravidelne zúčastňovala tréningov, seminárov a konferencií organizovaných ESOMARom (European Society for Opinion and Marketing Research). Absolvovala som viacero sociálno-psychologických tréningov, tréning neuro-lingvistického programovania, tréningy zamerané na vedenie workshopov a efektívne prezentácie.

 

Prehĺbenie a rozšírenie znalostí o celom komplexe oblastí súvisiacich s fungovaním firmy (Business Environment, Meeting Customer Needs, Research Methods, Strategic Marketing, Strategic Management, Business Development, Managing People...) som dosiahla absolvovaním programu MBA na Nottingham Trent University (UK).

 

Cenným zdrojom vedomostí aj praktických zručností bola spolupráca s množstvom skúsených zahraničných i domácich výskumníkov, top manažérov, brand manažérov a strategických plánovačov.

bottom of page