top of page

Úlohy - dive objectives

Zákaznícke prieskumy

 

Business-to-business prieskumy

 

Prieskumy životného štýlu

 

Prieskumy v organizáciách

Budovanie značiek, vízia, misia...

Tvorba inovácií

Toto sú ciele, za ktorými som naplávala za 25 rokov mnoho míľ. 
Sú to vody, v ktorých sa cítim naozaj bezpečne.

Strategické projekty zamerané na segmentáciu potrieb, typológiu zákazníkov a manažment značky

Explorácia trhu alebo konkrétneho fenoménu

Explorácia spotrebiteľského správania a postojov (U&A)

Diagnostika problémov v rámci marketingového mixu

Hľadanie príležitostí pre expanziu značky

Hľadanie príležitostí pre inovácie, vývoj inovácií 

Tvorba a testovanie konceptov komunikácie 

Tvorba a testovanie konceptov produktov, obalov, logotypov a pod.

Spokojnosť a lojalita zákazníkov, zamestnancov

Testovanie webových stránok

Tvorba stratégie firmy

Organizačné zmeny

Tí, čo ma poznajú, vedia, že milujem dobrodružstvo. Takže každý nový cieľ je vítaný! 
bottom of page