top of page

Workshopy

 

Na workshopoch vediem účastníkov k tomu, aby aktívne, v tímovom duchu, prostredníctvom pestrých činností a zážitkov opustili hranice logických postupov, aby skombinovali známe veci neobyčajným spôsobom a nachádzali tak nové myšlienky a nápady, odhaľovali príčiny problémov, hľadali spôsoby ich riešenia, aby pochopili nové stratégie alebo metódy, pripravili sa na zmeny.

 

V atmosfére workshopu vytváram bezpečné prostredie pre búranie stereotypov a predsudkov, pre hľadanie nových uhlov pohľadu, pre prezentovanie vlastných nápadov, pre robenie chýb a blúdenie v slepých uličkách, pre vášnivé diskusie, pre dávanie a prijímanie spätnej väzby, umožňujem účastníkom zžiť sa s ideami, ktoré budú vedieť uplatňovať v ďalšom praktickom živote.

 

Účastníkmi workshopov môžu byť bežní zákazníci, špeciálni zákazníci, trend-setteri, klientské tímy, zamestnanci alebo kombinácie rôznych typov ľudí z rôznych prostredí.

 

Pozitívnym vedľajším účinkom workshopov v rámci pracovných tímov je stmelenie kolektívu.

Odporúčam a využívam ich ako skvelú cestu k efektívnemu dosiahnutiu vopred stanoveného cieľa uvoľneným tvorivým spôsobom.

bottom of page